Administratorem Twoich danych jest Arkadia Farby s.c. z siedzibą w 05 - 506 Magdalenka,
ul. Lipowa 43 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
pod numerem NIP: 526 286 18 00, REGON: 140104662.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został
punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: sklep@arkadiafarby.com.pl
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na
adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod
adresem 05 - 506 Magdalenka, ul. Lipowa 43.
 
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy kupna - sprzedaży bądź usługi
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
- marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
- finansowo - księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów
prawa podatkowego,
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu
roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
(np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych
czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie
bądź biurze 05 - 506 Magdalenka, ul. Lipowa 43 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:
sklep@arkadiafarby.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni
dobrowolne.Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego
wykonaniazobowiązań, przyjętych przez przyjętych przez Arkadia Farby s.c. w ramach
zawieranych z Tobą umów.


napisz do nas
05-506 Magdalenka
ul. Lipowa 43
tel 227579513,
600 277 966, 501 648 074

Mapka dojazdu

sklep@arkadiafarby.com.pl

Sprzedaż i wysyłka
poniedziałek - piątek 8 - 16
Informacje i zamówienia
Po 16 - tej 600 277 966